Dane osobowe

Klasa sędziowska
UprawnieniaData uzyskania klasy
Klasa
2014-06-24
II Klasa

Data uzyskania uprawnien
Uprawnienia